Garantija

 

Garantijas nosacījumu kopsavilkums

Garantijas periods:

Privātai lietošanai: 2 gadi no iegādes datuma.

Komerciālai lietošanai: 1 gads no iegādes datuma.

 

Garantijas segums:

Laivas korpuss;

Uzstādītais aprīkojums, ko uzstādījis ražotājs ( piemēram, dzinējs, elektriskās un degvielas sistēmas).

“Gēl-lakas” pārklājums: Garantija uz 24 mēnešiem.

Korpusa konstrukcija: Garantija uz 24 mēnešiem.

Elementi, kas nav laivas konstrukcija: Garantija uz 12 mēnešiem.


Uz ko neattiecas ražotāja garantija:

Bojājumi apdares materiāliem un koka detaļām;

Sēdekļu un citu polsterētu detaļu bojājumi;

Spuldzes un drošinātāji;

Parasts nolietojums, t.i. nolietojuma pazīmes, kas radušās normālas lietošanas rezultātā, piemēram, krāsas izmaiņas;

Bojājumi ārēju faktoru dēļ;

Mehāniski vai ķīmiski bojājumi, kas radušies sadursmes, tīrīšanas līdzekļu vai citu ārēju faktoru dēļ;

Nelaimes gadījumi un dabas katastrofas radītie bojājumi;

Bojājumi, ko izraisījusi dabas katastrofa, piemēram, zibens spēriens, ugunsgrēks vai plūdi;

Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, apkopes vai nesankcionētu remontu rezultātā;

Nesankcionētas modifikācijas. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nesankcionētu modifikāciju vai papildus aprīkojuma uzstādīšanas rezultātā bez ražotāja atļaujas.

 

Garantijas remonts:

Garantijas remontu veic 30 dienu laikā pēc rakstiskas sūdzības saņemšanas.

Ražotājs var pieprasīt laivas nogādāšanu pārdevēja, tās apskatei un garantijas remontu darbu veikšanai. Atsevišķos gadījumos laiva tiks transportēta uz rūpnīcu lai veiktu bojājuma novēršanu.

Garantijas termiņš tiek pagarināts par remontdarbu laiku.

 

Nosacījumi garantijas saglabāšanai:

Laiva jāizmanto saskaņā ar CE plāksnes norādījumiem.

Jāveic regulāra un kvalificēta apkope. Jāievēro ražotāja norādījumi par “ziemas” uzglabāšanu.
Papildaprīkojuma uzstādīšanu un apkopes veikt PEGAZUS BOATS LATVIA.

 

Izņēmumi:

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgu bojājumu, negadījumu, dabas katastrofu vai ārējo faktoru ietekmes rezultātā.

Garantija tiek anulēta nesankcionētu remontu, modifikāciju vai papildus aprīkojuma uzstādīšanas gadījumā bez ražotāja atļaujas.

 

Garantijas sūdzības:

Sūdzībai jābūt rakstiskai un jāiekļauj visa nepieciešamā informācija.

Laivas īpašniekam ir jānodrošina laivas pieejamība garantijas remonta veikšanai norunātajā laikā.

 

Plašāku garantijas nosacījumu izklāstu un lietotāja rokasgrāmatu kā arī personīgu konsultāciju un tehnisko atbalstu saņemiet iegādājoties savu Pegazus laivu.Neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Lūdzu sazinieties ar mums. Saziņas forma – zemāk. Mēs būsim priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem!